Visar inlägg med tagg:

väska

… och sista konferensdagen. Vanligtvis brukar det vara lite glest på sista dagens sessioner eftersom flera har påbörjat hemresan. Dock blev jag överraskad av hur många det ändå var på lördagens första session 08:45-10:15. Och då ska tilläggas att många hade varit på galamiddagen kvällen före.

Första sessionen jag var på var en Special invited group med titeln Implementing Assessment for Learning: Collaboration, Culture and the Regulation of Learning. Fyra papers presenterades: Cooperative Learning about Assessment (Kari Smith); Assessment Culture vs. Testing Culture: Impact on Assessment for Learning (Menucha Birenbaum); Co-construction of Collaborative Practices of Assessment for Learning (Fernando Morales Villabona & Lucie Mottier Lopez) och How Assessment for Learning promotes Self-regulation, Co-regulation and Shared Regulation (Ernesto Panadero, Anders Jönsson & Jan-Willem Strijbos).

Efter presentationerna fördes en kritisk diskussion kring de papers som presenterats där diskutanten, Dany Laveault, avslutade med att säga att våra elever självbedömer och självreglerar vare sig vi frågar eller inte. Vad som är viktigt är att vi lär elever självbedömning och självreglering på ett konstruktivt sätt som leder till lärande.

IMG_2915

Även kollegan Jessica presenterade sin första studie: Learning about writing from giving feedback: Insights from EFL classrooms in secondary school, och hon hann också visa preliminära resultat från sin andra studie. Efter hennes presentation ställdes många intressanta frågor.

IMG_2920

På dagens sista session lyssnade jag och Jessica på vår nya twitterföljare @CarlessDavid som presenterade Designing and implementing effective assessment tasks.

Avslutar med en klassiker. Händer på alla konferenser. Ändå en givande vecka på Cypern och #EARLI2015!

IMG_1985 shorter speeches

/Sanna

Sanna

Det är ett intensivt program här på EARLI 2015. Det är fem sessioner per dag, och varje session innehåller 4-6 presentationer. När det dessutom är värmebölja med temperaturer på runt 35 grader i skuggan behövs det lite pauser framför stora Carola-fläktar eller i något av de luftkonditionerade rummen.

Efter två intensiva dagar ägnades dag 3 åt att titta på anteckningar, reflektera och i mitt fall planera min presentation. Som jag skrev i tidigare inlägg ligger tyngdpunkten här på kvantitativa studier, så för att väga upp det valde jag att skriva om min presentation med utökat fokus på klassrumskontext och undervisning, för att understryka min kvalitativa approach. I skrivande stund är det ett par timmar till min presentation, lite pirrigt men samtidigt ser jag fram emot det. Det är en del i forskandet – att sprida sina resultat och samtidigt utsätta studien för kritisk granskning av forskarvärlden.

DC kval

En annan viktig del av en konferens är nätverkande. Stora namnskyltar runt halsen underlättar identifikation IRL,  och det kan vara bra att ha koll på Twitter-flöde till exempel (#EARLI2015). Någon annan som uppmärksammat bristen av kvalitativa studier är Professor David Carless, ett stort namn inom ELT och bedömning. Något annat han uppmärksammat är min artikel i ELT Journaloch det får räknas som gårdagens akademiska höjdpunkt.

/Jessica

IMG_2845

Det blir inte alltid som man har tänkt sig … men när det väl händer gäller det att vara lite kreativ. Här på bilden ser du en poster ’in the making’. Förmiddagen, samma dag som min presentation, ägnades alltså åt att tillverka en mycket unik ”poster”, vilket inte var planen. Och man kan säga att den stod ut!

Den session jag var placerad i innehöll sex poster presentationer och inleddes med att ordförande hälsade alla välkomna och förklarade hur upplägget/programmet var tänkt. Sedan fick varje presentatör 5 min var för att kort ge en inblick av studierna. Intressanta frågor och diskussioner tilltog och sedan avslutades sessionen med att publiken fick gå runt och ställa ytterligare frågor. Trots dagens inledning kändes det ändå bra efteråt.

/Sanna

Mottagning på tisdagskvällen

Öppningsceremoni med cypriotisk folkdans, ett symposium om skrivande, en paper-session om skrivande och peer feedback, ett symposium om interthinking, intressanta diskussioner med kollegor och slutligen en mottagning med god mat och massa människor. Full fart från 8.30 till 22.00.

Det är för sent för några längre utläggningar, men en sak som slog mig var att det verkar vara kvantitativ forskning som dominerar skrivstudier just nu. Det är intressant att se samband mellan olika faktorer i det större sammanhanget där det är främst teacher beliefs, classroom practice, student characteristics, och student performance som studeras via enkäter med stort antal informanter. Men hur väl stämmer det överens med verkligheten och vilka slutsatser går det att dra? I den här typen av storskaliga studier ber man till exempel oftast läraren själv att beskriva sin undervisning, eftersom det av tidsskäl inte går att genomföra observationer. Dessutom kan det vara svårt att se åt vilket håll samband går.

Flera resultat i de studier som presenterades var motsägelsefulla, men intressant var att flera av dem lyfte fram att det verkar som om undervisning i strategier inte ger bättre resultat. I en studie var det till och med en negativ korrelation, det vill säga elevernas prestationer blev sämre. Med tanke på vårt ramprojekt i engelska och moderna språk, som vi skrivit om tidigare, är det intressant. En tanke kan vara att med fokus på strategier så hamnar själva skrivandet i bakgrunden; lektionsinnehållet riskerar att bli själva strategierna i stället för deras roll för att förbättra skrivande.

Symposiet om interthinking förtjänar ett eget inlägg i framtiden när jag samlat mina tankar. I morgon blir det mer fokus på klassrumsinteraktion och lärande.

/Jessica

EARLI program

I morgon, tisdag, börjar EARLI Conference, en konferens som anordnas av The European Association for Research on Learning and Instruction. Jag, Sanna och Ann-Sofie är här dels för att presentera själva och dels för att lyssna på andra intressanta presentationer. Det är en jättekonferens med över 1000 deltagare och det är flera sessioner med presentationer som pågår samtidigt. Nu på kvällen innan konferensstart sitter jag och Sanna och planerar första dagen.

Jag presenterar inte förrän på lördag, men innan dess ser jag fram emot att lyssna på presentationer om främst skrivande och kamratbedömning som är det jag fokuserade på i min licentiatstudie och nu när jag doktorerar, men också det som syns sist i mitt program för morgondagen: interthinking. Flera av de personer som har inspirerat mig att titta mer på vad som faktiskt händer under kamratbedömning, alltså vad eleverna pratar om och hur de pratar om det är här och jag hoppas på lite nya idéer och kanske en chans att få en liten pratstund.

Det kommer fler inlägg från oss under veckan!

/Jessica

Bloggen Forskning i praktiken

Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) är ett samarbete mellan kommuner i Stockholms län och Stockholms universitet som initierar, stödjer och sprider lärarledda forskningsprojekt. Vi som skriver här koordinerar ämnesdidaktiska projekt inom matematik, moderna språk och engelska, naturvetenskap och teknik, praktiska och estetiska ämnen, samhällsvetenskapliga ämnen, svenska och svenska som andraspråk och yrkes- och karaktärsämnen.

Kontakt: Anna-Maija Norberg

Kategorier

Kategorier