Visar inlägg med kategori:

5

maj

Vi får syn på barnens kommunikation!

I vårt nystartade nätverk forskar förskollärare på hur barn använder sitt språk, kommunicerar och deltar aktivt i förskolans olika aktiviteter.

I nätverket utvecklas arbetssätt, baserade på deltagarnas erfarenheter såväl som forskning, som gynnar barnens språk och kommunikation. I detta språkstärkande arbete används t.ex barnlitteratur och högläsning på olika sätt, med fokus på barnens aktiva deltagande och meningsskapande. Att läsa på olika sätt, och medvetet designa högläsningsstunder blir ett tillfälle för att vidga barnens upplevelser. Läsning, litteratur och språk kan vara så många saker i förskolan och vi vill utöka barnens möjligheter att använda alla sina kommunikativa förmågor.

Genom filmobservationer får vi fram de små signalerna som barnen använder sig av i sin kommunikation; t.ex kroppen eller blickar, som vi inte alltid upptäcker och ser annars. Tillsammans analyserar vi vilka arbetssätt och förhållningssätt som verkar gynna barnens språk, kommunikation och aktiva deltagande i förskolan.

I nätverket uppmärksammas hur viktiga våra egna förhållningssätt är för vilka möjligheter barnen får i vårt språkstärkande arbete.

Vill du vara med? Varje vår öppnas anmälan till det förskoledidaktiska nätverket. Läs mer här: https://pedagog.stockholm/undervisning-och-larande/forsknings-och-utvecklingsprojekt/ramprojekt-i-forskoledidaktik/
Vill du höra mer om språkstärkande arbete i förskolan, kom till vår presentation på Lärarnas Forskningskonferens LFK! Läs mer här:

https://pedagog.stockholm/undervisning-och-larande/forsknings-och-utvecklingsprojekt/lararnas-forskningskonferens/

Bloggen Forskning i praktiken

Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) är ett samarbete mellan kommuner i Stockholms län och Stockholms universitet som initierar, stödjer och sprider lärarledda forskningsprojekt. Vi som skriver här koordinerar ämnesdidaktiska projekt inom matematik, moderna språk och engelska, naturvetenskap och teknik, praktiska och estetiska ämnen, samhällsvetenskapliga ämnen, svenska och svenska som andraspråk och yrkes- och karaktärsämnen.

Kontakt: Anna-Maija Norberg

Kategorier

Kategorier