Visar inlägg med tagg:

LFK 2016

Den 1 november anordnar vi Lärarnas forskningskonferens, LFK, för femte året i rad. Vi välkomnar nu ansökningar för att presentera och diskutera ett planerat, pågående eller avslutat ämnesdidaktiskt FoU-projekt på ett av konferensens seminarier. Fokus för innehållet i abstract ska vara projektets ämnesdidaktiska relevans för lärarprofessionen och undervisningen.

Det finns också möjlighet att skicka in förslag på symposier till konferensen. Ett symposium innebär att flera olika projekt med gemensamt syfte eller tema presenteras under samma session, med gemensam inledning och diskussion.

Mer information om konferensen och abstract finns på vår hemsida. Deadline för abstracts är den 12 september. Frågor? Kontakta forskningskonferens@stockholm.se

/Jessica

 

LFK 2016

Nu är det dags att anmäla sig till Lärarnas forskningskonferens 2016! Som vanligt så ligger den på tisdag vecka 44 och i år håller vi till på Västra Kungsholmens gymnasium och i Konradsbergs aula (f.d. Lärarhögskolans lokaler) i Stockholm. Konferensen är kostnadsfri och lunch och kaffe ingår.

LFK är ett forum för undervisningsutvecklande och lärardriven skolforskning. Syftet med konferensen är att bidra till lärarprofessionens vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet. Här möts lärare för att presentera, diskutera och ta del av forsknings- och utvecklingsprojekt med utgångspunkt i frågor som rör undervisning och ämnesdidaktik. Förra året hade vi 250 deltagare och 26 seminarier och i år siktar vi mot nya rekord. Filmer från förra årets presentationer och keynote med Ingrid Carlgren finns tillgängliga här.

Anmälan görs på den här länken, senast 12 oktober, no showavgift på 400 kronor. Mer information om anmälan finns på vår sida på Pedagog Stockholm.

Välkomna!

/Jessica

5

maj

Vad är egentligen en maktanalys?

Karina, Marie, Anna och Krister i Makt-projektet

Karina, Marie, Anna och Krister i Makt-projektet

Vi närmar oss slutet på läsåret och därmed slutet på det första delprojektet om analys i samhällskunskap. Under året har fyra gymnasielärare från Östra Real, Norra Real och Tumba gymnasium undersökt vad det innebär att kunna göra en bra maktanalys i samhällskunskap och hur man kan undervisa om det.

Några spännande resultat som har börjat utkristallisera sig är vad som är kritiskt för eleverna att få syn på, exempelvis att makt är en relation mellan två aktörer, att aktörerna kan vara av olika slag, att makten kan vara formell eller informell och att den kan ha olika grunder.

Gruppen har jobbat fram en modell som tydliggör dessa aspekter för eleverna. Dessutom har intressanta tankar väckts om relationen mellan olika typer av analyser – kausal analys och relationell analys.

Till hösten påbörjas arbetet med att sammanställa resultaten i skrift. Vi hoppas också att resultaten kommer att presenteras på Lärarnas forskningskonferens under vecka 44. Missa i så fall inte den presentationen!

/Ann-Sofie och Malin

Bloggen Forskning i praktiken

Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) är ett samarbete mellan kommuner i Stockholms län och Stockholms universitet som initierar, stödjer och sprider lärarledda forskningsprojekt. Vi som skriver här koordinerar ämnesdidaktiska projekt inom matematik, moderna språk och engelska, naturvetenskap och teknik, praktiska och estetiska ämnen, samhällsvetenskapliga ämnen, svenska och svenska som andraspråk och yrkes- och karaktärsämnen.

Kontakt: Anna-Maija Norberg

Kategorier

Kategorier