27

aug

EARLI 2015: Andra dagen

IMG_2845

Det blir inte alltid som man har tänkt sig … men när det väl händer gäller det att vara lite kreativ. Här på bilden ser du en poster ’in the making’. Förmiddagen, samma dag som min presentation, ägnades alltså åt att tillverka en mycket unik ”poster”, vilket inte var planen. Och man kan säga att den stod ut!

Den session jag var placerad i innehöll sex poster presentationer och inleddes med att ordförande hälsade alla välkomna och förklarade hur upplägget/programmet var tänkt. Sedan fick varje presentatör 5 min var för att kort ge en inblick av studierna. Intressanta frågor och diskussioner tilltog och sedan avslutades sessionen med att publiken fick gå runt och ställa ytterligare frågor. Trots dagens inledning kändes det ändå bra efteråt.

/Sanna

0 kommentarer

Bloggen Forskning i praktiken

Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) är ett samarbete mellan kommuner i Stockholms län och Stockholms universitet som initierar, stödjer och sprider lärarledda forskningsprojekt. Vi som skriver här koordinerar ämnesdidaktiska projekt inom matematik, moderna språk och engelska, naturvetenskap och teknik, praktiska och estetiska ämnen, samhällsvetenskapliga ämnen, svenska och svenska som andraspråk och yrkes- och karaktärsämnen.

Kontakt: Anna-Maija Norberg

Kategorier

Kategorier