Visar inlägg med tagg:

En av presentatörerna på Lärarnas forskningskonferens var Helena Reierstam som gör en jämförande studie av bedömning i tre svenska gymnasieskolor med s.k. CLIL-profil. CLIL innebär att ”vanliga” ämnen läses på engelska; i Reierstams studie handlar det om historia och biologi. Syftet med studien är att undersöka om och hur bedömnings-praktiken skiljer sig åt beroende på om undervisningsspråket är svenska eller engelska. Dessutom undersöks om bedömningsdesign och kursinnehåll i engelska påverkas av CLIL. Resultaten visar att det saknas en medveten CLIL-metod avseende bedömning i historia och biologi, dvs. en metod som tar hänsyn till att ämnena läses på engelska. Många lärare anser att språket utgör ett problem och att det är svårt att veta om eleverna inte kan ämnet eller inte har ett språk att uttrycka sitt kunnande på. Varken bedömningsformerna eller kursinnehållet i engelska påverkas heller nämnvärt av CLIL.

Reierstams studie blir färdig under våren, och det ska bli intressant att ta del av de slutgiltiga resultaten och diskussionen. Vad betyder det på sikt att elever läser ämnena på engelska? Vilka krav ska man ställa på de undervisande lärarna? Hur ser samarbetet ut mellan lärare i engelska och i de andra ämnena?

Den något provocerande frågan i rubriken besvarade Reierstam med att konstatera att det förstås inte finns ett spåk utan innehåll eller ett innehåll utan språk.

Anna-Maija Norberg

Bloggen Forskning i praktiken

Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) är ett samarbete mellan kommuner i Stockholms län och Stockholms universitet som initierar, stödjer och sprider lärarledda forskningsprojekt. Vi som skriver här koordinerar ämnesdidaktiska projekt inom matematik, moderna språk och engelska, naturvetenskap och teknik, praktiska och estetiska ämnen, samhällsvetenskapliga ämnen, svenska och svenska som andraspråk och yrkes- och karaktärsämnen.

Kontakt: Anna-Maija Norberg

Kategorier

Kategorier