5

maj

Vad är egentligen en maktanalys?

Karina, Marie, Anna och Krister i Makt-projektet

Karina, Marie, Anna och Krister i Makt-projektet

Vi närmar oss slutet på läsåret och därmed slutet på det första delprojektet om analys i samhällskunskap. Under året har fyra gymnasielärare från Östra Real, Norra Real och Tumba gymnasium undersökt vad det innebär att kunna göra en bra maktanalys i samhällskunskap och hur man kan undervisa om det.

Några spännande resultat som har börjat utkristallisera sig är vad som är kritiskt för eleverna att få syn på, exempelvis att makt är en relation mellan två aktörer, att aktörerna kan vara av olika slag, att makten kan vara formell eller informell och att den kan ha olika grunder.

Gruppen har jobbat fram en modell som tydliggör dessa aspekter för eleverna. Dessutom har intressanta tankar väckts om relationen mellan olika typer av analyser – kausal analys och relationell analys.

Till hösten påbörjas arbetet med att sammanställa resultaten i skrift. Vi hoppas också att resultaten kommer att presenteras på Lärarnas forskningskonferens under vecka 44. Missa i så fall inte den presentationen!

/Ann-Sofie och Malin

2 kommentarer

Viveka Bergh

Viveka Bergh

Jag är mycket intresserad av att ta del av er modell för maktanalys i undervisningen. Var kan jag läsa mer om den? Med vänlig hälsning, Viveka (lärarstudent)

Forskning i praktiken

Forskning i praktiken

[…] även det femte numret av tidskriften SO-didaktik, som kommer innehålla en artikel om nätverkets projekt kring att göra maktanalyser i samhällskunskap – håll utkik efter […]

Bloggen Forskning i praktiken

Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) är ett samarbete mellan kommuner i Stockholms län och Stockholms universitet som initierar, stödjer och sprider lärarledda forskningsprojekt. Vi som skriver här koordinerar ämnesdidaktiska projekt inom matematik, moderna språk och engelska, naturvetenskap och teknik, praktiska och estetiska ämnen, samhällsvetenskapliga ämnen, svenska och svenska som andraspråk och yrkes- och karaktärsämnen.

Kontakt: Anna-Maija Norberg

Kategorier

Kategorier