25

apr

Vill du delta i ett ämnesdidaktiskt forsknings- och utvecklingsprojekt med andra lärare?

Nu finns det möjlighet att delta i ett projekt som drivs av Stockholm Teaching & Learning studies (STLS). Vi hjälper till att bygga upp projektgrupper med lärare från samma ämne och stadium och ger er handledning. Stöd finns också i form av vetenskaplig ledning i samarbete med Stockholms universitet, seminarier för att lyfta frågor, workshops för att underlätta dokumentation, etc.

För att möjliggöra medverkan går det att ansöka om ett schablonbidrag på 10 000 kronor per lärare och termin. Förutsättningar för deltagande:

  • Du/ni undervisar i en klass där du kan pröva olika uppgifter och bedömningsinstrument
  • Du/ni kan avsätta tid motsvarande en halv dag per vecka (till exempel kompetensutvecklingstid)
  • Du/ni kan medverka i projektmöten ibland på fredagseftermiddagar
  • Du/ni har rektors medgivande att medverka

I moderna språk kommer vi att ha ett projekt som fokuserar på förmågan att använda språkliga strategier. Om du är intresserad av att delta i det projektet eller har frågor eller andra idéer för projekt i moderna språk eller engelska är du välkommen att kontakta Jessica Berggren. Sista dag för ansökan våren 2014 är 15 maj.

Uppdatering: Just nu vänder sig den här möjligheten till lärare som arbetar i Stockholms stad (oavsett huvudman) och eventuellt även Botkyrka.

/Jessica

7 kommentarer

Mia Smith

Mia Smith

Tyvärr är Göteborg allt annat än drivande i sådana projekt, jag har inte hört talas om något liknande alls. Jag läser Språkdidaktik vid GU på halvfart den här terminen, just för att ajg vill utveckla den didaktiska biten. Men sånt här borde finnas överallt! Jag sprider och hoppas! :-)

Mia Smith

Mia Smith

Vill bara säga att jag blir otroligt avundsjuk på er! Vilket drömprojekt! Tyvärr jobbar jag i Göteborg, men hade jag jobbat i Stockholm hade jag lätt varit med!

Jessica Berggren

Jessica Berggren

Du får försöka pusha lite på Göteborgs kommun och få till stånd nåt liknande där... Vi har haft lärardrivna projekt på gång inom Stockholm Teaching & learning Studies under drygt fyra år, och det är en hel del lärare som har fått möjlighet att delta tack vare stöd från sina respektive kommuner.

Mari Warenius

Mari Warenius

Hej! Min rektor vill veta om det är skolan eller huvudmannen som ansöker om schablonbidraget. Tacksam för svar! :) Vänliga hälsningar Mari Warenius

Jessica Berggren

Jessica Berggren

Hej Mari! Det är skolan, alltså rektor, som ansöker om bidraget. Formuläret till ansökan kommer snart att finnas tillgängligt här http://www.pedagogstockholm.se/stockholm-teaching-and-learning-studies/amnesdidaktiska-projekt-i-engelska-och-moderna-sprak-/ Vill du ha det nu på en gång är du välkommen att mejla jessica.berggren@stockholm.se

Anna Söderström

Anna Söderström

Hej Jessica, Jag skulle vilja ha mer information angående detta projekt då jag tror att min skolchef skulle vara villig att låta mig delta. Specifika frågor som jag har gäller: Måste man följa svensk läroplan? Vi har IB MYP som även bygger på European Framework så som den svenska. Hur många kollegor bör ingå i gruppen, och kan det vara blandade språk franska, tyska ev spanska? Eller kan ni hjälpa till med att förmedla kontakter till andra lärare i tyska på högstadiet? Hur många grupper bör varje lärare ha att testa på? Jag har förnuvarande bara en grupp med blandade åldersgrupper på högstadiet i tyska. Kan svenska B ingå? Vi har det som modernt språk (då svenska som andraspråk inte ingår i vår läroplan). Vem betalar för halvdagen då man bör vara undervisningsfri, SU eller skolan? De övriga lärarna som ingår i projektet på en skola, hur mycket tid bör de ha tillgodo totalt per vecka och år? Mötestiderna för fredagar, samt fortbildingsträffar kan de redan nu skickas ut till intresserade då skolornas kalendarium för nästa läsår ligger fasta redan? Var hittar man formulären till ansökan? Med vänlig hälsning, Anna Söderström

Jessica Berggren

Jessica Berggren

Hej Anna! Kul att du är intresserad. Projektet bygger på Lgr 11 och förmågorna som ska utvecklas, men precis som du skriver så bygger den i sin tur på GERS, så det finns säkert beröringspunkter. Språkliga strategier t.ex. ingår i de flesta kursplanerna för språk. I varje projektgrupp bör det ingå minst tre lärare, och när vi får in ansökningar så planerar vi så att alla kan ingå i någon grupp. Det skulle således kunna vara lärare från en eller flera skolor i samma grupp. Det innebär också att ni tillsammans kommer att ha flera undervisningsgrupper att "testa på". Det går också att köra i halvklass om det skulle vara nödvändigt. Om möjligt är det önskvärt att varje modernt språk får en egen grupp; speciellt tyska skiljer sig ju en del från de romanska språken vilket innebär att oliak områden kan upplevas som svåra. Å andra sidan kanske en sådan förmåga som att använda språkliga strategier är "likadan" i samtliga språk? Det här är frågor vi kan lösa när vi ser hur många ansökningar vi får in. Svenska B är jag lite osäker på - tror ni att ni i så fall kan få ihop en grupp själva? I så fall förmedlar jag kontakt med vårt nätverk för svenska och svenska som andraspråk. Den ersättning som utgår (och som gäller skolor i Stockholms stad) är på 10000 kr per termin och lärare och det är utbildningsförvaltningen i Stockholms stad som står bakom den. För samtliga lärare som ingår i projektet och söker bidrag så ska "förutsättningar för deltagande" uppfyllas. Finns det andra lärare på skolan som kan/vill delta till viss del, så skulle jag tro att ca 15-20 timmar per termin är rimlig tid. Mötestider på fredagar bestämmer vi tillsammans när vi vet hur projektgrupperna ser ut. Formuläret till ansökan kommer snart att finnas tillgängligt här http://www.pedagogstockholm.se/stockholm-teaching-and-learning-studies/amnesdidaktiska-projekt-i-engelska-och-moderna-sprak-/ Vill du ha det nu på en gång är du välkommen att mejla jessica.berggren@stockholm.se

Bloggen Forskning i praktiken

Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) är ett samarbete mellan kommuner i Stockholms län och Stockholms universitet som initierar, stödjer och sprider lärarledda forskningsprojekt. Vi som skriver här koordinerar ämnesdidaktiska projekt inom matematik, moderna språk och engelska, naturvetenskap och teknik, praktiska och estetiska ämnen, samhällsvetenskapliga ämnen, svenska och svenska som andraspråk och yrkes- och karaktärsämnen.

Kontakt: Anna-Maija Norberg

Kategorier

Kategorier