23

apr

Erkännandekulturer och tecken på lärande

Staffan Selander, professor i didaktik vid Stockholms universitet, var en av föreläsarna på den ämnesdidaktiska konferensen NÄD i Göteborg den 9-11 april. Två begrepp han talade om, bl.a. ur ett historiskt perspektiv, var erkännandekulturer och tecken på lärande. Erkännandekulturer handlar om vad vi erkänner som kunskap, under olika historiska epoker, i olika länder, i skolan. Som exempel nämnde Selander ”medeltiden” som han sett skildras på olika sätt och ur skilda perspektiv i läromedel i Sverige, Singapore och Chile. Vad svenska lärare ”erkänner” som kunskap bör förstås hänga ihop med styrdokumenten, men det är nog inte så enkelt. Jag misstänker att man på en skola kan hitta varierade sätt att definiera kunskap, både mellan och inom ämnen. Lärande är ett annat intressant begrepp att diskutera. Enligt Selander kan vi inte ”se” lärande, bara tecken på det. Det är dessa tecken på lärande vi kan bedöma , både formativt och summativt.

Anna-Maija Norberg

0 kommentarer

Bloggen Forskning i praktiken

Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) är ett samarbete mellan kommuner i Stockholms län och Stockholms universitet som initierar, stödjer och sprider lärarledda forskningsprojekt. Vi som skriver här koordinerar ämnesdidaktiska projekt inom matematik, moderna språk och engelska, naturvetenskap och teknik, praktiska och estetiska ämnen, samhällsvetenskapliga ämnen, svenska och svenska som andraspråk och yrkes- och karaktärsämnen.

Kontakt: Anna-Maija Norberg

Kategorier

Kategorier