3

sep

ESERA 2015: andra dagen

Det är en hel del, för stockholmsnaturvetenskapsläraren, kända ansikten här på ESERA. En av dessa är Iann Lundegård från institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnets didaktik, Stockholms universitet.

Iann

På frågan på vilket sätt kan ämnesdidaktisk forskning stödja (svenska) lärare i deras arbete? svarade Iann:

  • Lärare kan få hjälp att på ett systematiskt sätt synliggöra sin egen och sina elevers utveckling i en no-undervisning mot bestämda syften.
  • Lärare kan få hjälp att på vetenskaplig basis förhålla sig kritiskt till strukturer och diskutera och bemöta policytrender som direkt och indirekt styr skolan och no-undervisningen.
  • Den gemensamma kunskapen som växer ur forskningen bidrar till att skapa en professionell identitet och välbehövlig status hos lärarna.

/Per

0 kommentarer

Bloggen Forskning i praktiken

Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) är ett samarbete mellan kommuner i Stockholms län och Stockholms universitet som initierar, stödjer och sprider lärarledda forskningsprojekt. Vi som skriver här koordinerar ämnesdidaktiska projekt inom matematik, moderna språk och engelska, naturvetenskap och teknik, praktiska och estetiska ämnen, samhällsvetenskapliga ämnen, svenska och svenska som andraspråk och yrkes- och karaktärsämnen.

Kontakt: Anna-Maija Norberg

Kategorier

Kategorier