3

sep

ESERA 2015: första dagen

Precis som Jessica och Sanna rapporterat från EARLI 2015 i tidigare inlägg, är kvantitativa studier också ett vanligt inslag här på ESERA (European Science Education Research Association) 2015. I måndags, vilket var konferensens första dag, lyssnade jag på forskningspresentationer om estetik och känslors koppling till lärande i naturvetenskap. En av presentatörerna var australiensaren Alberto Bellocchi som berättade om sin studie där han och hans kollegor har undersökt hur lärare uppfattar och skapar sociala relationer när de deltar i en nät-baserad fortbildningskurs. Ett oväntat resultat var, enligt Bellocchi, att några deltagare upplevde filmade seminariesekvenser negativt. Forskarna hade med filmsekvenserna i kursen för att skapa ett socialt sammanhang men snarare än att känna sig delaktiga, kände sig några deltagare inledningsvis isolerade av att titta på ”hur det kan vara” när man studerar. Sammanfattning av studien finns här.

/Per

0 kommentarer

Bloggen Forskning i praktiken

Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) är ett samarbete mellan kommuner i Stockholms län och Stockholms universitet som initierar, stödjer och sprider lärarledda forskningsprojekt. Vi som skriver här koordinerar ämnesdidaktiska projekt inom matematik, moderna språk och engelska, naturvetenskap och teknik, praktiska och estetiska ämnen, samhällsvetenskapliga ämnen, svenska och svenska som andraspråk och yrkes- och karaktärsämnen.

Kontakt: Anna-Maija Norberg

Kategorier

Kategorier