6

sep

Spännande projekt i matematiknätverket!

Nu har matematiknätverket äntligen dragit igång årets verksamhet. Ett FoU-projekt om uppgifter som inspirerar till algebraiska lösningsmetoder och ett ramprojekt som ska behandla vad det innebär att resonera algebraiskt. För oss koordinatorer innebär det ett STLS-år med givande diskussioner om frågeställningar, metoder och analyser i syfte att producera ny kunskap om hur man bäst får tillstånd ett lärande av algebraiska resonemang. Självklart önskar vi också få se våra tidigare projektdeltagare på årets nätverksträffar. Om du själv vill ingå i ett ramprojekt om algebraiska resonemang är nästa sökmöjlighet den 15 april.

Verner Gerholm

0 kommentarer

Bloggen Forskning i praktiken

Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) är ett samarbete mellan kommuner i Stockholms län och Stockholms universitet som initierar, stödjer och sprider lärarledda forskningsprojekt. Vi som skriver här koordinerar ämnesdidaktiska projekt inom matematik, moderna språk och engelska, naturvetenskap och teknik, praktiska och estetiska ämnen, samhällsvetenskapliga ämnen, svenska och svenska som andraspråk och yrkes- och karaktärsämnen.

Kontakt: Anna-Maija Norberg

Kategorier

Kategorier