22

jan

Kort om kamratbedömning

800px-Academic_writingLyssna på den här långa rubriken på ett föredag: ”The influence of learner beliefs on student performance in criterion-referenced peer review: A sociocultural perspective ”. Kort sagt handlade Jingjing Mas föredrag om kamratbedömning i skrivande i engelska och vad som gör den verkningsfull. Förutom att elever måste få lära sig att ge och ta emot kamratbedömning, är elevers föreställningar en viktig påverkansfaktor enligt Jingjing Ma. I hennes forskning betraktas elevers föreställningar som ett psykologiskt verktyg, och hon har kommit fram till att elevers föreställningar om vad skrivande är påverkar deras benägenhet att ta emot kamratbedömning. Därför är det viktigt att i undervisningen ta upp olika föreställningar om skrivande för att göra eleverna uppmärksammade på detta. Först måste man förstås som lärare göra klart för sig vad man själv har för föreställning om vad skrivande är. Hur man kan tänka om det återkommer jag till en annan gång!

Vilka föreställningar påverkar elevers benägenhet att ta emot kamratbedömning i andra ämnen, tro?

Anna-Maija

5 kommentarer

Jessica Berggren

Jessica Berggren

Intressant (även om studien bara innehöll två informanter). Vad menade Ma med föreställning av skrivande? Skiljde sig den från kriterierna ("criterion-referenced peer-review")? Och vad menas med att ta emot kamratbedömning? Tog hon upp de här sakerna på föredraget eller behöver jag läsa artikeln :)?

Anna-Maija

Anna-Maija

Du får nog läsa artikeln ;) Jag har inte läst, och i föredraget gick hon inte in på definitioner, vad jag minns (har iaf inte antecknat det). Föreställning om skrivande förklarades inte heller men i min värld handlar det om aspekter som vad man anser vara syftet med skrivande, vad som är viktigast (t ex språkriktighet eller kreativitet), hur man lär sig att skriva. Det skulle också kunna handla om inställning, kanske. Berätta när du läst artikeln!

Jessica B

Jessica B

Mission accomplished. I artikeln beskrivs föreställningarna om skrivande som studenternas egna kriterier; vad de bedömer och vad de lägger vikt på. Slutsatsen att deras egna föreställningar/kriterier influerar bedömningen kan förklaras av "the teacher's failure to enhance his students' understanding of the course assessment criteria" (Ma, 2010, s. 114). Kort sagt: om bedömningskriterierna inte är tydliga nog för studenterna stödjer de sig på sin tidigare förståelse av skrivande. Därför är det viktigt att involvera eleverna i arbetet med att ta fram kriterier (för exempel se Berggren 2013 och 2015 :)).

Bloggen Forskning i praktiken

Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) är ett samarbete mellan kommuner i Stockholms län och Stockholms universitet som initierar, stödjer och sprider lärarledda forskningsprojekt. Vi som skriver här koordinerar ämnesdidaktiska projekt inom matematik, moderna språk och engelska, naturvetenskap och teknik, praktiska och estetiska ämnen, samhällsvetenskapliga ämnen, svenska och svenska som andraspråk och yrkes- och karaktärsämnen.

Kontakt: Anna-Maija Norberg

Kategorier

Kategorier