10

okt

WALS – World Association of Lesson Studies International Conference 2016

Den 3-5 september hölls den årliga WALS-konferensen i Exeter i Storbritannien. Syftet med konferensen är att sammanföra lärare och forskare från hela världen för att dela kunskaper, förståelse och erfarenheter med utgångspunkt i praktikbaserad forskning. Konferensens kärna, anser jag, framför allt är de möten och diskussioner som sker mellan de olika passen.

Tema för årets konferens var Lesson study – Transforming teaching and teacher learning in professional learning communities.  Keynote-speakers var bl.a. Catherine Lewis som talade om ”How Does Lesson Study Transform Teaching and Teacher Learning?” och Andy Hargreaves som talade om ”Professional Capital and its Enemies: the implications for professional learning communities”. Fokus på presentationerna var precis som temat anger professional learning communities och flertalet presentationer fokuserade framför allt på lärarnas lärande.

Nästa år hålls konferensen på Nagoya University i Japan och temat är Bridging Research and Practice through Lesson Study. Jag ser fram emot en ny konferens och är hoppfull med att få se fler ämnesdidaktiska bidrag samt att utforksandet av relationen undervisning och elevers lärande fokuseras.

Nedan finns en kort video med inslag från konferensen.

/Jenny Fred

0 kommentarer

Bloggen Forskning i praktiken

Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) är ett samarbete mellan kommuner i Stockholms län och Stockholms universitet som initierar, stödjer och sprider lärarledda forskningsprojekt. Vi som skriver här koordinerar ämnesdidaktiska projekt inom matematik, moderna språk och engelska, naturvetenskap och teknik, praktiska och estetiska ämnen, samhällsvetenskapliga ämnen, svenska och svenska som andraspråk och yrkes- och karaktärsämnen.

Kontakt: Anna-Maija Norberg

Kategorier

Kategorier