8

apr

Japansk undervisning om ekvationslösning

Idag finjusterade FoU-projektet sin forskningsdesign och sina lektionsupplägg inför kommande undersökning. De ingående lektionerna tar upp grundläggande algebra och ekvationslösning och kommer att genomföras under en vecka med totalt fyra lektioner. Hälften av de åtta ingående elevgrupperna möter problemfokuserad undervisning med inspiration från Japan medan den andra hälften får en undervisning som följer läroboken.  Veckan därpå genomförs ett eftertest med samtliga elever där vi hoppas få syn på elevernas benägenhet att använda ekvationer vid problemlösning.

Vi väntar med spänning på resultatet!

Verner och Inger

0 kommentarer

Bloggen Forskning i praktiken

Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) är ett samarbete mellan kommuner i Stockholms län och Stockholms universitet som initierar, stödjer och sprider lärarledda forskningsprojekt. Vi som skriver här koordinerar ämnesdidaktiska projekt inom matematik, moderna språk och engelska, naturvetenskap och teknik, praktiska och estetiska ämnen, samhällsvetenskapliga ämnen, svenska och svenska som andraspråk och yrkes- och karaktärsämnen.

Kontakt: Anna-Maija Norberg

Kategorier

Kategorier